>>


Leerlingenbestuur

Ieder jaar kiezen de leerlingen een leerlingenbestuur. Dit bestuur behartigt de belangen van alle leerlingen. Daarnaast probeert het de voorzieningen voor de leerlingen up-to-date en aantrekkelijk te houden. Ook organiseert het LLB diverse buitenschoolse activiteiten (zoals de schoolbals) en assisteert het bij schoolactiviteiten en feestelijkheden. Het LLB is een overlegpartner van de schoolleiding en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad met betrekking tot bovenstaande onderwerpen. Het LLB vergadert wekelijks onder begeleiding van een medewerker van de school.

In het schooljaar 2016-2017 zitten de volgende leerlingen in het LLB:

 • Malou Agterberg
 • Femke Gehoel
 • Bobbi De la Haye
 • Pleun Kemner
 • Luka Kennis
 • Romée van Kroonenburg
 • Micky Kusters
 • Minke de Laat
 • Jordy Schaepkens
 • Nicole Sinkgraven
 • Anouk Verrydt
 • Sterre Viool
 • Sanne de Vries

Anouk Verrydt is de voorzitter en contactpersoon. Begeleiding vanuit school wordt gegeven door mevr. H. Smoorenburg. Het e-mail adres van het leerlingenbestuur is llb@rythovius.nl


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
bodrum bayan escort