>>


Ouders en school - in contact blijven!

Het Rythovius College hecht veel waarde aan goede contacten tussen ouders en school: informatie die belangrijk is, moet uitgewisseld worden en bij de goede personen terecht komen.

Dat contact kan op allerlei manieren plaatsvinden.

Als school zorgen we ervoor dat ouders goed geïnformeerd zijn over wat er speelt op school, binnen de afdeling en klas en bij het kind zelf:
  • In de schoolgids is heel veel informatie over de school(-organisatie) te vinden.
  • Vijfmaal per jaar ontvangen alle ouders een digitale nieuwsbrief met actuele informatie over wat in die periode speelt.
  • De school organiseert ouderavonden en tien-minutengesprekken;  ouders krijgen hier informatie over de klas van hun kind en kunnen met de mentor en/of vakdocent(en) spreken over de resultaten van hun kind.
  • Indien nodig neemt de school individueel contact op met de ouders.

Voor de ouders zijn er naast de bovenstaande nog andere mogelijkheden om met de school in contact te komen:
  • Ouders kunnen altijd zelf contact opnemen met mentor of vakdocent als ze dat nodig vinden; de mailadressen van alle medewerkers staan in de schoolgids.
  • Ouders die graag meepraten en meedenken over de ontwikkeling van de school als geheel en over het schoolbeleid kunnen zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de school.
  • Het is ook mogelijk om als ouder als vrijwilliger op school actief te zijn. Bijvoorbeeld in de mediatheek van onze school werkt een aantal ouders als vrijwilliger. En ook incidenteel wordt er wel eens een beroep op ouders gedaan om op school bij te springen. Heeft u interesse, stuur dan een e-mail naar info@rythovius.nl.
Klachten?

Als zaken op school niet goed lopen is de eerste stap dat degene die niet tevreden is ( “de klager”) dit bespreekt met de medewerker die het betreft: spreken met, niet spreken over andere mensen. In dit gesprek wordt naar een oplossing gezocht.

Komt u hier niet uit of is de oplossing niet naar tevredenheid, dan kunt u de situatie ter beoordeling voorleggen aan de leidinggevende van de betrokken medewerker.

Als ook dat niet tot een passende oplossing leidt kunt u de klacht voorleggen aan de rector, die een uitspraak zal doen. In laatste instantie kunt u daarna nog uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs.

In de schoolgids is de Klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen als Bijlage 2. De “Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie” en het “Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken” waarnaar daarin verwezen wordt kunt u op deze website vinden.

Contactpersonen.

Voor zowel leerlingen als hun ouders is in principe de mentor de belangrijkste contactpersoon voor alles wat met school te maken heeft. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de mentoren, van de directieleden en medewerkers met een speciale begeleidingstaak.

Mentoren

1M1
Mevr. B. Kamps
bkamps@rythovius.nl

2A1
Mevr. drs. M. Croonen
mcroonen@rythovius.nl

4H1
Dhr. F. van de Voort
fvdvoort@rythovius.nl

1M2
Mevr. M. Jasper
mjasper@rythovius.nl

2A2 Mevr. B. Ooms MEd
booms@rythovius.nl
4H2
Dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl
1B1
Dhr. J.P. Wijnen
jwijnen@rythovius.nl

2A3/2G1 Mevr. K. Janssen MEd
kjanssen@rythovius.nl
4H3 Dhr. S. Stuifmeel
sstuifmeel@rythovius.nl
1B2 Mevr. C. Tondeur
ctondeur@rythovius.nl
3M1
Dhr. J. Müller
jmueller@rythovius.nl

4H4
Mevr. M. Berden
mberden@rythovius.nl
1B3
Mevr. D. van Deelen
dvdeelen@rythovius.nl
3M2 Mevr. A. Brouwers
abrouwers@rythovius.nl
4V1 Dhr. drs. E. van Dooren Msc
evdooren@rythovius.nl
1B4
Dhr. F. Snijders
fsnijders@rythovius.nl

3M3
Mevr. E. Lindeman
elindeman@rythovius.nl

4V2
Mevr. M. Adriaansen
madriaansen@rythovius.nl

1B5
Mevr. M.Kuijpers
mkuijpers@rythovius.nl

3M4
Mevr. V. Raaijmakers
vraaijmakers@rythovius.nl

4V3 Mevr. A. Meijers
ameijers@rythovius.nl
1B6
Dhr. R. van Oorschot
rvoorschot@rythovius.nl

3H1
Mevr. E. van den Broek
evdbroek@rythovius.nl
5H1
Mevr. drs. A. van Rooy
avrooy@rythovius.nl
1A1


Mevr .C.Auguste
cauguste@rythovius.nl

3H2 Dhr. K. Gevers
kgevers@rythovius.nl
5H2
Dhr. drs. R. Notermans MEd
rnotermans@rythovius.nl

1A2/1G1
Mevr. M. Westerbeek
mwesterbeek@rythovius.nl
3H3 Mevr. L. Meulenbroeks
lmeulenbroeks@rythovius.nl
5H3 Dhr. P. Pluims MEd
ppluijms@rythovius.nl
2M1 Dhr. S. Van Boxtel
svboxtel@rythovius.nl
3A1
Mevr. drs. H. Morselt
hmorselt@rythovius.nl
5H4
Mevr. drs. M. Timmer
mtimmer@rythovius.nl

2M2
Dhr. M. Zegers
mzegers@rythovius.nl

3A2 Mevr. J. Weijmer
jweijmer@rythovius.nl
5V1
Dhr. ir. H. Wouters MEd
hwouters@rythovius.nl

2M3
Dhr. P. Stokkermans
pstokkermans@rythovius.nll5V2
Dhr. drs. A. van Haperen
tvhaperen@rythovius.nl

2H1
Dhr. R. Dijstelbloem
rdijstelbloem@rythovius.nl

3G1 Mevr. drs. K. Smans
ksmans@rythovius.nl
5V3
Mevr. drs. S. van Gorp
svgorp@rythovius.nl

2H2
Dhr. P. Hageman
phageman@rythovius.nl

4M1 Mevr. S. Janson
sjanson@rythovius.nl
6V1
Dhr. J. Findhammer MEd
jfindhammer@rythovius.nl

2H3
Dhr. B.Schaeken
bschaeken@rythovius.nl

4M2
Mevr. R. Sipaan
rsipaan@rythovius.nl

6V2
Dhr. J. Mennes
jmennes@rythovius.nl

2H4
Mevr. J. van der Hoeven
jvdhoeven@rythovius.nl

4M3
Mevr. R. Veraa
rveraa@rythovius.nl

6V3
Mevr. drs. M. Benink
mbenink@rythovius.nl

    4M4
Mevr. L. Ashton
lashton@rythovius.nl

(Mevr. S. Janson
sjanson@rythovius.nl)


   


    
   
Waarnemend rector
dhr. C. Nelissen MEd
cnelissen@rythovius.nl    
   
Directeur bedrijfsvoering
dhr. drs. D. Paradiso
dparadiso@rythovius.nl
   
Adjunct-sectordirecteur mavo
Mevr. P. Uysal puysal@rythovius.nl
   
Adjunct-sectordirecteur onderbouw havo/vwo
mevr. A. Niemarkt
aniemarkt@rythovius.nl
   
Adjunct-sectordirecteur bovenbouw havo
mevr. drs. M. van den Boogaart   
mvdboogaart@rythovius.nl
   
Adjunct-sectordirecteur bovenbouw vwo
mevr. drs. L. Fluitman
lfluitman@rythovius.nl

Ondersteuningscoördinator
dhr. drs. H. Lavrijsen
hlavrijsen@rythovius.nl
   
Orthopedagoog
mevr. O. Bogers
obogers@rythovius.nl
   
Vertrouwenspersoon leerlingen
mevr. B. Kamps
bkamps@rythovius.nl
   
LGF-coaches
mevr. L. Bazen lbazen@spectrumbrabant.nl
mevr. A. Brouwers abrouwers@rythovius.nl
mevr. M. Croonen mcroonen@rythovius.nl
dhr. J. Findhammer MEd jfindhammer@rythovius.nl
mevr. M. Gilsing MSEN
mgilsing@rythovius.nl
mevr. P. de Graaff MSEN
pdgraaff@rythovius.nl
mevr. C. Loderus cloderus@rythovius.nl
mevr. V. Raaijmakers vraaijmakers@rythovius.nl
mevr.R. Veraa rveraa@rythovius.nl
   
Remediale hulp (w.o. dyslexie)
mevr. M. Gilsing MSEN 
mgilsing@rythovius.nl
mevr. P. de Graaff MSEN 
pdgraaff@rythovius.nl
   
Decanen
 
mevr. E. Biemans
ebiemans@rythovius.nl
mevr. N. den Braber
ndbraber@rythovius.nl
   
Examensecretaris  
mevr. ir. H. Heuer aheuer@rythovius.nl
   
Applicatiebeheer (w.o. inlogcode Magister)
dhr. V. Thomasse MSc MEd BA applicatiebeheer@rythovius.nl
   
Systeembeheer (w.o. inlogcode Windows & schoolmail)

systeembeheer@rythovius.nl

 
Roosterkamer
  roosterkamer@rythovius.nl
   
Boekenfonds
  boekenfonds@rythovius.nlMevr. D. van Deelen
dvdeelen@rythovius.nl
Mevr. D. van Deelen
dvdeelen@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. drs. A. van Haperen
tvhaperen@rythovius.nl
Mevr. drs. K. Smans
ksmans@rythovius.nl
Mevr. drs. K. Smans
ksmans@rythovius.nl

Dhr. J. Müller
jmueller@rythovius.nl

Dhr. J. Müller
jmueller@rythovius.nl

Mevr. L. Ashton
lashton@rythovius.nl

Dhr. drs. R. Notermans MEd
rnotermans@rythovius.nl

Dhr. drs. R. Notermans MEd
rnotermans@rythovius.nl

Dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl

Dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl

Dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl

Dhr. M. Zegers
mzegers@rythovius.nl

Dhr. M. Zegers
mzegers@rythovius.nl

Dhr. F. van de Voort
fvdvoort@rythovius.nl

Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
bodrum bayan escort