>>


Gezonde school
 Het Rythovius College heeft in 2014 het landelijke vignet Gezonde School behaald als eerste VO-school in Noord-Brabant. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet willen wij aan leerlingen en hun ouders laten zien dat we de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Rythovius College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Meer informatie over het vignet Gezonde School is terug te vinden op www.gezondeschool.nl

Het Rythovius College heeft veel aandacht voor de thema’s Bewegen & Sport en Voeding.

Bewegen & Sport

Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: naast de normale LO-lessen biedt de school in de onderbouw een sportstroom aan, en kunnen leerlingen in de bovenbouw sport als examenvak volgen. Ook zijn er sporttoernooien en kampen met een sportief karakter. Ook voor de gezondheid van medewerkers is er veel aandacht.

Voeding  - gezonde schoolkantine

In september 2015  heeft het Rythovius College de Schoolkantine Schaal ontvangen van het Voedingscentrum. En dat is dik verdiend, er is door de school en cateraar Markies afgelopen jaar hard gewerkt om meer gezond aanbod in de schoolkantine aan te bieden, zoals fruit, salades en gezonde broodjes. School en cateraar kregen daarbij hulp van de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum.

De Kantinescan van het Voedingscentrum geeft voor het Rythovius College aan dat de schoolkantine ruim aan deze richtlijnen voldoet. En daarom heeft de school al vanaf 2015 jaarlijks de Gezonde Schoolkantine Schaal ontvangen. Meer informatie over de gezonde schoolkantine kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Naast de Gezonde Schoolkantine Schaal is het  themacertificaat Voeding door de Gezonde School aan het Rythovius College toegekend. Onze school heeft het certificaat ontvangen op basis van een gezonde schoolkantine, een gezondheidsbeleidsplan, watertappunten in de voorhal en aandacht in de lessen voor voeding en gezondheid. We zijn trots op het bereikte resultaat!


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.