>>Belangrijke data

Activiteiten leerlingen groep 8 schooljaar 2017-2018

 

Activiteit

Datum

Talentendag

vrijdag 13 oktober 2017

Pre-colleges

woensdagen 8, 15 en 22 november, 6, 13 en 20 december 2017, 17 en 24 januari 2018

13.30 - 15.00 uur

Open Dag

zondag 28 januari 2018, 13.00 - 16.00 uur

Aanmeldingsweek leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (1)

dinsdag 30 januari en donderdag 1 februari 2018

15.45 - 17.00 uur

Voorlichting ouders groep 8

maandag 5 februari 2018, 19.30 uur

Aanmeldingen nieuwe brugklassers

dinsdag 6 maart 2018, 15.30 - 17.00 uur

woensdag 7 maart 2018, 13.30 - 15.30 uur

donderdag 8 maart 2018, 19.00 - 20.30 uur

Versturen toelatingsbericht leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

woensdag 14 maart 2018 

Versturen toelatingsbericht reguliere leerlingen

woensdag 18 april 2018

Intake talentstroom sport en Anglia junior day

woensdagmiddag 23 mei 2018

Reservedatum intake talentstroom sport en Anglia junior day

woensdagmiddag 30 mei 2018

Introductie nieuwe brugklassers

woensdag 20 juni 2018, 14.00 - 16.00 uur

Reservedatum introductie brugklassers

dinsdag 26 juni 2018


Toelichting: (1)

Onder “leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte" verstaan we leerlingen:

a.   die waarschijnlijk meer ondersteuning nodig hebben dan de gemiddelde leerling of

b.   die extra ondersteuning in het basisonderwijs hebben gehad en waarvan de verwachting is dat die ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig blijft of

c.    waarbij twijfel bestaat of het Rythovius College hun passend onderwijs kan bieden of

d.   die in verband met een handicap of aandoening structureel gebruik moeten maken van hulpmiddelen.

Dyslectische leerlingen hoeven alleen van de vooraanmelding op 30 januari en 1 februari 2018 gebruik te maken als er sprake is van dyslexie in combinatie met een ondersteuningsbehoefte op een ander gebied.

Bij twijfel: neem contact op met RT-coördinator Mariëlle Gilsing, 0497-513043 of mgilsing@rythovius.nl.
Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.