Spring naar content
Bolletjes

Ons Middelbaar Onderwijs

Het Rythovius College valt onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Ons Middelbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van meer dan 60 scholen voor voortgezet onderwijs in – met name – de provincie Noord-Brabant. Ongeveer 60.000 leerlingen krijgen onderwijs op een school van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en ruim 7.000 medewerkers werken dagelijks aan het onderwijs binnen onze vereniging. Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in 1916 en is nog steeds een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer via www.omo.nl.

Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013-5955500
omo@omo.nl

Ons Middelbaar Onderwijs in beeld