Spring naar content
Bolletjes

Raad van advies

De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van OMO. Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies die bestaat uit personen uit de omgeving van de school:

  • Mevr. S. (Sandra) Bottram
  • Mevr. D. (Denise) Hassing
  • Mevr. A. (Annekien) Jongbloet
  • Dhr. P. (Peter) Smetsers
  • Vacature