Spring naar content
Bolletjes

Ziekmelding

Bent u ouder of verzorger en is uw kind ziek, dan kunt u de ziekmelding vóór 9.00 uur via Magister doorgeven, zowel via de app als via de browser. Het is overigens niet de bedoeling om een kind op deze wijze af te melden in verband met afspraken bij de dokter, tandarts of andere specialist. Dit dient, zoals altijd, telefonisch te gebeuren. De ziekmelding is voor één dag.

Een ziekmelding via de app gaat in drie eenvoudige stappen:

  1. Ga naar Aanwezigheid en klik op Melden.
  2. Kies Vandaag of Morgen en schrijf eventueel een Opmerking (bijvoorbeeld: griep).
  3. Klik op Akkoord om de ziekmelding te versturen.

U kunt de ziekmelding in plaats van via Magister ook telefonisch doorgeven tussen 7.45 en 9.00 uur via nummer 0497-513043.

Wordt uw kind tijdens schooluren ziek, dan meldt hij/zij zich bij de receptie. Vervolgens belt de receptie u om toestemming te vragen naar huis te gaan. Is uw kind thuis aangekomen, dan geeft u dit telefonisch door aan de receptie.

Eerstejaars leerlingen dienen altijd door ouders of verzorgers te worden opgehaald bij de receptie.

Wanneer uw kind na het weekend nog steeds ziek is, dan geeft u dit op maandagochtend vóór 9.00 uur telefonisch door aan de receptie.

Betermelding

Is uw kind weer beter, dan geeft u dit telefonisch of persoonlijk door aan de receptie vóór 9.00 uur.

Zonder tegenbericht van ouders/verzorgers staan leerlingen op maandag automatisch weer beter in Magister.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Het Rythovius College heeft een beleid met betrekking tot medicijnverstrekking en medisch handelen.

Medisch handelen en medicijnverstrekking door medewerkers vindt plaats aan de hand van de protocollen en instructies die daarin zijn opgenomen.