Spring naar content
Bolletjes

Ons team

Met veel collega’s werken we dagelijks aan de beste school voor onze leerlingen en omgeving. Dat doen we met een goed, sterk en leuk team van docenten en overige medewerkers.

De schoolleiding zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. De rector is eindverantwoordelijk voor de school. De schoolleiding bestaat daarnaast uit twee conrectoren, de conrector onderwijs en de conrector bedrijfsvoering, en twee afdelingsleiders. Zij hebben diverse taken binnen de school:

  • De conrector onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijs op school, de examenprogramma’s en de onderwijskundige ontwikkeling en vakinhoudelijke ontwikkeling op school.
  • De conrector bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het facilitaire team, het begrotings- en financiële proces.
  • De afdelingsleider onderbouw is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de brugklas, mavo 2, havo 2 en 3 en vwo 2 en 3.
  • De afdelingsleider bovenbouw is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in  mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en vwo 4 tot en met 6.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, een conrector onderwijs, een conrector bedrijfsvoering en twee afdelingsleiders.

Rector / algemeen directeur R. Tops
Conrector onderwijs B. Schoenmakers
Conrector bedrijfsvoering D. Paradiso
Afdelingsleider onderbouw E. Kuhr
Afdelingsleider bovenbouw A. van Rooy (ROO)

Leerlingcoördinatoren

We onderscheiden drie afdelingen: mavo, havo en vwo. De aansturing van deze afdelingen vindt plaats door de afdelingsleiders; zij staan onder leiding van de conrector onderwijs. Als het gaat om zaken waar leerlingen mee te maken hebben is de mentor het eerste aanspreekpunt. Dit is een docent die ook lesgeeft aan de betreffende klas. Als het gaat om schoolregels en regelzaken, zijn de leerlingcoördinatoren voor leerlingen en ouders het aanspreekpunt (bijvoorbeeld een aangepast lesprogramma, verzuim, lesverwijdering, coaching etc.).

Brugklascoördinator M. Croonen
Leerlingcoördinator onderbouw S. van Boxtel
Leerlingcoördinator mavo 3 en 4 L. Ashton
Leerlingcoördinator havo 4 en 5 I. Notermans
Leerlingcoördinator vwo 4, 5 en 6 S. van Gorp

Docenten

Ondersteunend personeel

Dit is het ondersteunend personeel naast onze docenten die Rythovius waarmaken.