Spring naar content

Kwaliteit

Het Rythovius College kent een kwaliteitszorgsysteem, een deel van de resultaten van deze kwaliteit vind je terug op scholenopdekaart.nl. Ook is de leerling- en oudertevredenheid goed. Jaarlijks evalueren we onze kwaliteitsresultaten en formuleren we speerpunten voor het daaropvolgende schooljaar. Dit doen we binnen alle lagen en afdelingen van de school. In de onderbouw, de bovenbouw en alle schooltypes kijken we naar deze kwaliteit. Op deze manier blijven we ons voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

Inspectie

Op de kwaliteitskaart die elk jaar door de inspectie wordt gepubliceerd staan de resultaten van scholen vermeld. De opbrengstenkaart geeft informatie over examenresultaten, doorstroom en doubleren. De opbrengstenkaart en inspectierapporten kunt u voor iedere school inzien op onderwijsinspectie.nl. De slagingspercentages liggen bij het Rythovius hoger dan gemiddeld.

Verantwoording via Scholen op de kaart

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/eersel/1897/rythovius-college/

De school legt ook externe verantwoording af via Scholen op de kaart. Dit is een digitaal systeem waarin een groot aantal relevante kenmerken van scholen voor vervolgonderwijs in Nederland worden gepubliceerd. Bovendien worden de schoolgegevens met betrekking tot deze kenmerken afgezet tegen de landelijke gemiddeldes. Deze informatie is te vinden op scholenopdekaart.nl.