Spring naar content
Bolletjes

Veiligheid

Het Rythovius College voert een actief veiligheidsbeleid. We werken samen met de politie in de regio, de gemeenten Eersel en Bergeijk, de leerplichtambtenaren en het CJG+, bureau Halt en de GGD. We hebben bijzondere aandacht voor het tegengaan van discriminatie en pestgedrag. De school heeft een anti-pestprotocol en een anti-pestcoördinator.

Kleine en rustige school

We staan bekend als een kleine rustige school. Leerlingen voelen zich veilig in ons mooie gebouw. We willen graag een rustige school blijven. De resultaten van de onderzoeken naar deze sfeer en veiligheid vind je op scholenopdekaart.nl.

We zoeken steeds naar de beste oplossingen om de prestaties van onze leerlingen te bevorderen. Zo volgen bijvoorbeeld de leerlingen van de mavo de meeste lessen in een ‘eigen’ mavo-afdeling, die centraal is gehuisvest in ons gebouw.