Spring naar content
Bolletjes

Catwise

Wij werken met Catwise. Dat is een systeem waarin docenten feedback geven op jou als leerling. Leerlingen geven ook feedback op het eigen handelen en gedrag in de klas. Soms leg je in het systeem ook verbeterplannen vast. Wat wil je leren of hoe wil je jezelf ontwikkelen?

We vinden het belangrijk dat je gezien wordt. Samen met je docent kijk je hoe je leert en wat er goed gaat. Vanaf dit schooljaar werken we aan een nieuwe manier om jouw leerprestaties in beeld te brengen. Cijfers vertellen niet altijd het hele verhaal, vandaar dat je bij ons niet alleen een cijferrapport, maar ook een feedbackrapport krijgt. Hierin geeft iedere docent aan hoe het de afgelopen periode met jou is gegaan. Zelf geef je ook aan wat je goed vindt gaan en waar je nog beter in wilt worden. Op een positieve manier ontvang je van iedere docent tips en adviezen (feedforward) om tot mooie prestaties te komen. Je mag fouten maken en hiervan leren. Wij vinden het belangrijk dat je zelf aan de slag gaat met de ontvangen feedback. We weten zeker dat je hierdoor met meer zelfkennis en zelfvertrouwen door je schoolloopbaan gaat!