Spring naar content
Bolletjes

Inspraak voor ouders

In de medezeggenschapsraad van de school praten ouders mee. Zij zijn betrokken bij de beleidsvoorbereiding en hebben een belangrijke stem in uiteindelijke besluiten. Daarnaast organiseren we regelmatig ouderavonden waarop ouders mee kunnen praten of vragen kunnen stellen.

Meer lezen over de medezeggenschapsraad? Klik hier.